българска културна самобитност

Ние сме против т.нар. „разстрелване на иконите“ на българската художествена словесност ~ Николай ХАЙТОВ
Ние сме против т.нар. „разстрелване на иконите“ на българската художествена словесност ~ Николай ХАЙТОВ