българска възрожденска литература

Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво отсечено в корена ♥ Петко Р. СЛАВЕЙКОВ
Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво отсечено в корена ♥ Петко Р. СЛАВЕЙКОВ