Българското дружество по трансплантология

Българските лекари показаха дисциплина и себераздаване в критична ситуация ♥ Проф. Никола ВЛАДОВ, ВМА
Българските лекари показаха дисциплина и себераздаване в критична ситуация ♥ Проф. Никола ВЛАДОВ, ВМА