Бъредин Джоселин

♥ Духовният капитал и Слънчевите цикли в живота от 14 до 42 години, които подготвят почвата на личността
♥ Духовният капитал и Слънчевите цикли в живота от 14 до 42 години, които подготвят почвата на личността