„Самите ние трябва да решим дали след 36 години ще придобием духовния капитал, необходим за нашето бъдещо съзряване, за да тръгнем по възкачваща се пътека и да създаваме и творим с духа.“

Как да развием личността си от 14 до 42 години, какво се случва, когато към човешката енергийна криза се добави и погрешното образование в първоначалното училище, кои са вътрешните планети и Слънчеви цикли, през които трупаме духовен и душевен капитал, за да извоюваме свободата на своето Аз? Един интригуващ откъс, назаем от „Граждани на Космоса“ (изд. Жануа 98) на Бъредин Джоселин - съпруга на английския езотеричен писател Джон Джоселин (1891-1964), автор на прочутите „Медитации върху знаците на зодиака“.

(Night by Edward Robert Hughes, 1912)

Всеки осъзнава, че неприспособимостта, бунтът, воюването и престъпленията сред младежта бързо се увеличават. Фактите показват, че големи социални проблеми са създадени не само за съвременността и бъдещето, но че и основното предюношеско обучение е погрешно и има нужда от поправка.

Поправката не може да се очаква от родители и възпитатели, които сами имат нужда от поправка по отношение както на разбиране истинското естество на детето, така и как животът се разгъва от година към година, от седем години към други седем години.

Един от най-главните проблеми днес е енергийната криза. Друга, която по важност далеч я надвишава и все повече се осъзнава, е човешката енергийна криза. Всяка година има стотици хиляди съобщавани, а за жалост и несъобщавани, случаи на малтретиране на деца, което е причина за висока смъртност на децата под петгодишна възраст. Почти половината от тях са станали жертва на домашно насилие, което показва неправилното възпитание на родителите. И към човешката енергийна криза се добавя и погрешното образование в първоначалното училище. Децата са жертва на възпитанието, при което всичко им е позволено, където е липсвала дисциплина, и като по-големи те често стават несътрудничещи индивиди и странят от хората, а понякога са направо разрушителни.

Значение за цялостното човешко същество – включващо тяло, душа и дух – би трябвало да е основа на възпитанието и образованието. В противен случай образоваме само полухора или дори четвърт хора. За да внесем реалност в живота, нашата съвременност би трябвало да борави с понятията душа и дух, така както го прави с понятието тяло.

През Венериния цикъл (14-21 години) се развива астралното тяло. В тази възраст се преживяват вътрешен страх, несигурност, объркване и противодействие. В същото време през този период би трябвало да се развие любов към знание за външния свят, любов към идеи, любов един към друг, любов към всички човешки същества и любов към човечеството в неговата цялост. Младият човек е едновременно и за обичане, и за съжаление. Под външната маска на самоувереност, безгрижност, безотговорност, незаинтересованост има жажда за приятелство и нужда от героичен идеализъм. При пубертет, при навлизането във Венериния цикъл се ражда нова сила за любов. Чувствата са вече крайно живи. Насоката на съвременното, материалистично, интелектуално образование, на средствата за пропаганда и на психиатрията е да се обърне вниманието към пола, меко казано. Когато природата се възприема материалистично и човешкото същество като висше животно, душите остават празни и гладуващи. Трагично е, когато образованието възвеличава интелекта над всичко останало – например, разни тестове за интелигентност – като че ли човек е глава без сърце. Сътрудничеството и съпричастността трябва да бъдат на същата почит, както са интелектуалните постижения. А всемирната любов, развита през Венериния цикъл (14-21 години), подготвя човека за съпричастността през останала част от живота му.

В този цикъл също са включени 7 подцикъла, които да посочват спецификите, съпъстващи всяка година.

Луната, 14-15 години – Помага за бързия растеж и телесните промени, както и за действието на детеродните органи. Луната също въвежда кипящите сили на чувствата и потоците на емоциите. Огледалното качество отразява всички впечатления от заобикалящата обстановка. През четиринадесетата година тя отразява духа, като отваря път за индивидуализирано мислене.

Меркурий, 15-16 години – Тази планета подтиква мислите и чувствата към повече изява. В историята и литературата могат да бъдат подчертани контрасти между любов, основаваща се на кръвни връзки (Хектор, Еда и т.н.) и индивидуализирана любов (Ромео и Жулиета, Ахил, Нибелунгите).

Венера, 16-17 години – Дава красота на любовта и любов към красотата. Цветове, музика и евритмия заедно с ученето на постиженията и ограниченията на съвременната наука, дават балансирано и хармонично развитие.

Слънцето, малко преди 17, до малко след 18 години – Слънцето осветява централната част на всеки седемгодишен период. Тази звезда засилва усещането за себе си. Крайно засиленото съзнание за единствеността на Аз образа няма да доведе до егоизъм, ако Аз-ът винаги се оглежда в отношение към цялото.

Марс, 18-19 години – От тази планета се черпи необходимата смелост, енергия и предприемчивост. Обаче ако душевната структура не е била правилно подготвена, Марс подтиква към бунт, като създава от младежката активност човек, който прибягва до разрушение и насилие.

Юпитер, 19-20 години – Щедростта на Юпитер добре се съчетава с цялостното Венерино влияние в годината 19-20. Дали влиянието ще бъде подпомагащо, или глупаво, зависи от мъдростта, която лицето си носи от предишните земни животи, както и  от ранното възпитание и обучение в настоящия му живот.

Сатурн, 20-21 години – Последната година на всеки седемгодишен цикъл се управлява от Сатурн. За слабите тази последна година от Венериния цикъл може да донесе обезкуражаване и пречки. Може да се появи склонност към оттегляне и необщителност. Обикновено Аз-овата организация не е напълно завършена преди 21-годишна възраст. Със завършването на Венериния цикъл, тогава индивидът е готов за по-нататъшно разгъване през първия от трите седемгодишни слънчеви цикли.

Слънчевите цикли, които следват, са три, те се разгръщат в периода от двадесет и първата до четиридесет и втората година. През 21 година със същинското раждане на Аз-а започва пълнолетието. В този момент Аз-ът работи върху сетивната душа. С бързането да се напредне се губи връзката с духовния космос, космично-ритмичните закони се пренебрегват. Нервите се изострят, а взимането на опасни опиати е почти епидемично. За много души животът става безреден, нехармоничен. При правилно разгъване на живота на Аз-а започва пълнолетието. Чрез сетивната душа възникват вътрешни чувства в отговор на сетивните впечатления. В душата се въплътяват реакциите ни към света. Идващи до нас в свръхизобилие, впечатления са твърде бързи, убягващи и повърхностни. Хората, които са на степен сетивна душа, имат склонност да живеят само в настоящия момент, забравяйки минало и бъдеще. Аз-ът мъгляво размишлява в сетивната душа, докато получава сетивни възприятия и преживява емоционален отклик към тях.

Вторият седемгодишен Слънчев цикъл започва около възрастта 28 години.  През този втори период, 28-35 години, се работи върху интелектуалната душа,  като вече размишлява върху онова, което се възприема, и така става по-съзнателен за самия себе си. Той знае „АЗ СЪМ едно АЗ“. Интелектуалната душа се занимава с разбиране, знание и осъзнаване значението на нещата. Ако вие сте под 28 години, може да вярвате, че твърде много мислите. Но когато достигнете 28 години, ще откриете у вас промяна, която няма физическо проявление. Интелектуалната душа търси разбиране чрез светлината на мисленето. Тя ни дава възможност да размишляваме върху външните впечатления, да ги разглеждаме и да ги съчетаваме в ума си и по този начин ще стигаме до по-голяма независимост от влиянието на външния свят. Стремейки се към истината, душата произвежда понятия и идеи, които са остро очертани, и формулира ясни преценки. Тя се стреми да установи баланс между външното и вътрешното. С течение на еволюцията именно интелектуалната душа поставя началото на логическото мислене и философията.

Съзнателна или духовна душа, 35-42 години. Като същества от душа и дух, всеки един от нас при влизане в земен живот е надарен с богато наследство то духовни енергии, достатъчни да ни поддържат до 35-годишна възраст. На 35 години този духовен капитал е използван, свършен. Той ни подкрепя през всички подхранващи, съграждащи и подготвителни цикли на вътрешните планети и през първите два Слънчеви цикъла, по което време ние вече придобиваме свобода на нашето Аз и ставаме напълно отговорни за нашето по-нататъшно развитие. Самите ние трябва да решим дали, или не след 36 години ще придобием духовния капитал, необходим за нашето бъдещо съзряване, за да тръгнем по възкачваща се пътека и да създаваме и творим с духа.

Аз-ът, който все още беше мъгляв в сетивната душа и който достига до по-голяма яснота и просвета в интелектуалната душа, развива своята плъна яснота и по-висш, по-богат живот в съзнателната душа. Мисленето, отправено отвъд личното към онова, което е вечно и истинно, и действително добро, запалва неугасваща светлина в Светая Светих.

Из: „Граждани на Космоса“ от Бъредин Джоселин, изд. Жануа 98
Източник: 
janua-98.com
Картина: Night by Edward Robert Hughes (1851-1914), commons.wikimedia.org