Бащата на класическия либерализъм

Единствената защита срещу света е да го познаваш добре ~ Джон ЛОК
Единствената защита срещу света е да го познаваш добре ~ Джон ЛОК