„Бунтът е право на човека.“

Джон Лок е английски философ и лекар, смятан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан Баща на класическия либерализъм. Развитата от Лок теория на съзнанието често е сочена за начална точка на съвременните концепции за идентичност и аз. Лок пръв дефинира Аз-а чрез приемствеността на съзнанието, като смята, че хората се раждат без вродени идеи и че познанието е определено само от опита, получен чрез сетивните възприятия.

(John Locke by J. Smith, 1721)

Тези, които са слепи, винаги ще бъдат водени от тези, които виждат, инак ще паднат в рова: и този, чийто разсъдък тъне в мрак, несъмнено е най-големият роб и най-зависимият измежду всички хора.

Свободата е трудна; трудно е да се осланяш на себе си, за да следваш своя собствен мисловен ход.

Винаги съм мислил, че действията на човек описват най-добре неговите мисли.

Робската дисциплина създава робски характер.

Родителите се чудят защо водата, която тече е кисела, а те са тези, които отравят извора.

Ние сме като хамелеони – приемаме цвета, морала и характера на тези, които са около нас.

Възпитанието създава различие между хората.

Вежливост – първата и най-приятна добродетел.

В лошо възпитания човек смелостта се превръща в грубост, учеността – в педантизъм, остроумието – в палячовщина, простотата – в недодяланост, добродушието – в ласкателство.

Често може да се научи повече от неочакваните въпроси на детето, отколкото от дискурсите на възрастните.

Логиката е анатомия на мисленето.

Четенето оформя ума само чрез знанието. Мисленето прави това, което четем, наше.

Нищо не е така прекрасно за очите, както истината за ума; нищо не е така безобразно и непримиримо с разума, както лъжата.

Да обичаш истината заради самата истина е принципна част от усъвършенстването на човека и в основата на всяка друга ценност.

Нашата работа не е да знаем всичко, а само това, което засяга нашето поведение.

Истинското мъжество се изразява в спокойствие и самообладание и в невъзмутимо изпълнение на своят дълг, въпреки бедствията и опасностите.

Порокът не е в това, да имаш желания, а в неумението да ги подчиниш на правилата на разума; работата е не в това, изпитвате или не изпитвате самите влечения, а в способността да ги управлявате и да се отказвате от тях.

Основата на всички добродетели и всички достойнства се заключават в способността на човек да се отказва от удовлетворението на своите желания, когато разума не ги одобрява.

Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли.

Силата на духа пази и подкрепя всички останали ценности.

Успехът в боя се съдържа в това да не се изправиш срещу опонента си по начина, по който той иска.

Новите мнения често са подозирани и критикувани само защото не са разпространени.

Създайте не толкова много закони, колкото следете за това, те да се спазват.

Наставникът по-лесно командва, отколкото учи.

Изображение (заглавно): John Locke by Herman Verelst