Беседи за живота смъртта и миналите прераждания

Не можеш да победиш победен човек ♥ Лао ДЗЪ
Не можеш да победиш победен човек ♥ Лао ДЗЪ