безнадеждност

Докато си жив, ти имаш милион варианти, милион изходи ~ Константин ХАБЕНСКИ
Докато си жив, ти имаш милион варианти, милион изходи ~ Константин ХАБЕНСКИ