безотговорността на медиите

Не ми е необходимо ръководство от медиите, за да изпитам мъка ~ Джордж КАРЛИН
Не ми е необходимо ръководство от медиите, за да изпитам мъка ~ Джордж КАРЛИН