Благовещение предание

Небето се отваря на БЛАГОВЕЩЕНИЕ ~ 25 март
Небето се отваря на БЛАГОВЕЩЕНИЕ ~ 25 март