блаженства

Както ние постъпваме с Божиите чеда, така и Господ ще постъпи с нас. Милост за милост ╫ БЛАЖЕНСТВАТА
Както ние постъпваме с Божиите чеда, така и Господ ще постъпи с нас. Милост за милост ╫ БЛАЖЕНСТВАТА