„Мирът на разума, сърцето и волята - това единство на троен мир - е истинският Божествен мир в душата.“

Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ за блаженствата 

(М.В. Нестеров, „Благовещение“, 1898)

Нашият Господ Иисус Христос се възкачил на планината и поучавал Своите ученици, говорейки: 

„Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.” (Мат. 5:3) 
Бедните духом са тези, които считат себе си съвършено нищожни в сравнение с Божието величие и които копнеят да се обогатяват в Бога и в Неговото Царство. 

„Блажени плачещите, защото те ще се утешат.” (Мат. 5:4) 
Тези, които плачат в този преходен свят, приличат на Сина Божий, Който никога не се е смял, а много често е плакал заради човешката неразумност, грехове и страдания. 

„Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” (Мат. 5:5) 
Кротките са човеколюбиви и дълготърпеливи люде. Заради Своята кротост Христос е наречен Агнец Божий. Надменните и сърдитите са противоположност на кротките. Те бързо заграбват, но и бързо губят. А кротките, макар и след продължително време, печелят своето. Християните били преследвани от езичниците и били почти всички изтребени, но днес те преобладават на земята. 

„Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.” (Мат. 5:6) 
Гладни и жадни за правда са хората, които изпитват тегота от неправдата в света. Те ще видят победата на възкръсналия Христос, Който ще победи всичките сили на злото, и техните сърца ще се изпълнят със задоволство и радост. Те ще видят и победата на преследваната Църква и ще се зарадват. 

„Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.“ (Мат. 5:7) 
Както ние постъпваме с Божиите чеда, така и Господ ще постъпи с нас. Милост за милост. Обаче наградата от Божието милосърдие е несравнено по-голяма от човешкото милосърдие. Милостивият „ще получи стократно” (Мат. 19:29) – както е рекъл Господ. Милосърдието е двойна добродетел: лична и обществена. Милостиви сме и към самите себе си, като не забравяме своята душа и нейното спасение. Егоизмът, отмъщението и жестокостта са противоположност на милосърдието. 

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” (Мат. 5:8) 
Човешкото сърце е наистина око, което гледа духовната реалност и на първо място – Бога. След дълго упражняване и с помощта на Божията благодат сърцето може да се очисти от своята духовна сквернота, както свидетелстват житията на светиите. Лошите мисли и нечистите пожелания заслепяват сърцето. 

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божий.” (Мат. 5:9) 
Иисус Христос е наречен Княз на мира. Той е дал мир на Своите ученици. Всеки може да даде единствено това, което сам има. Ако имаме мир в душите си, можем да го предадем и на другите. Мирът на разума, сърцето и волята – това единство на троен мир – е истинският Божествен мир в душата. Неуравновесената душа не може да има мир. 

„Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.” (Мат. 5:10) 
Да бъде човек изгонен заради правда, означава да бъде подобен на Христа и на апостолите. В Православната Църква има безброй мъченици, пострадали за правдата, които са населили Христово Небесно Царство. Св. ап. Петър пише: „Ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло.” (1 Петр. 3:17). 79 

„Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.” (Мат. 5:11) 
Тук Христос говори за страданията на Неговите последователи заради Него. Те ще бъдат хулени, клеветени и мъчени. Но те трябва всичко да претърпят с несломима вяра и надежда на Него, Който ще дойде в Свое време като последен Победител и праведен Съдия. Тогава Той завинаги ще отдели праведните от неправедните. 

„Радвайте си и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.” (Мат. 5:12)
Радвайте се в плача, радвайте се в страданието, радвайте се умирайки, понеже най-добрите в човешкия род, които са преминали същия този трънлив път като вас, ви чакат сега в онзи свят, където властва Христос, където няма въздишки, ни тъга, нито страдания, но живот и радост вечни.

От: „Вярата на светците. Катехизис на Източноправославната църква“, Светител Николай Велимирович, изд. Православна класика
* М.В. Нестеров, „Благовещение“, 1898, ippo.ru
Архангел Гавриил. М.В. Нестеров. 1898 г. из диптиха „Благовещение“,  Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник „Павловск“
Дева Мария, М.В. Нестеров. 1898 г. из диптиха „Благовещение“
Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник „Павловск“