борба срещу бракониерството в Кения

Фотограф на National Geographic документира местни общности и стремежа им за борба с бракониерство в Кения
Фотограф на National Geographic документира местни общности и стремежа им за борба с бракониерство в Кения