борбен дух

Борбеният дух ще помогне много в днешната разпуснатост ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ
Борбеният дух ще помогне много в днешната разпуснатост ╫ Паисий СВЕТОГОРЕЦ