Бялото мълчание

Природата поставя една задача на всеки жив организъм. Не я ли изпълни, той умира ♥ Джек ЛОНДОН
Природата поставя една задача на всеки жив организъм. Не я ли изпълни, той умира ♥ Джек ЛОНДОН