Честър БЕНИНГТЪН

Такъв съм. Добър и дружелюбен тип, заклещен в чудовище, което всъщност е едно травмирано дете ♥ Честър БЕНИНГТЪН
Такъв съм. Добър и дружелюбен тип, заклещен в чудовище, което всъщност е едно травмирано дете ♥ Честър БЕНИНГТЪН