Четирите споразумения

Да правиш най-доброто, на което си способен, е велик навик ♥ Дон Мигел РУИС
Да правиш най-доброто, на което си способен, е велик навик ♥ Дон Мигел РУИС