Четирите споразумения

Чрез словото изразяваш съзидателната си сила. Бъди безгрешен в словото си ~ Дон Мигел РУИС
Чрез словото изразяваш съзидателната си сила. Бъди безгрешен в словото си ~ Дон Мигел РУИС