Чингиз Айтматов

Законите на човешките отношения не се поддават на математически изчисления ~ Чингиз АЙТМАТОВ
Законите на човешките отношения не се поддават на математически изчисления ~ Чингиз АЙТМАТОВ