Човек и смърт

Най-често се унасяме и самозабравяме на тоя грешен и суетен свят ♥ Александър КРЪСТНИКОВ
Най-често се унасяме и самозабравяме на тоя грешен и суетен свят ♥ Александър КРЪСТНИКОВ