човекът за себе си

Няма на света човек без сянка ♥ „Ефектът на сянката“
Няма на света човек без сянка ♥ „Ефектът на сянката“