Човешката душа

♥ Нека земний подвиг на човека да бъде стремлението на душата към бога чрез красота и истина
♥ Нека земний подвиг на човека да бъде стремлението на душата към бога чрез красота и истина