човешката ръка

Печатът на Бога върху човешката ръка ~ Цветана КАЧЕРИЛСКА
Печатът на Бога върху човешката ръка ~ Цветана КАЧЕРИЛСКА