Чудомир Съчинения в три тома

В деня на изборите ни дюкян има, ни можещ да се почерпиш… Насилие над личността един вид и тирания!
В деня на изборите ни дюкян има, ни можещ да се почерпиш… Насилие над личността един вид и тирания!