Чудомир Съчинения в три тома

В първите години на гимназията най-любимият ми писател беше Елин Пелин ♥ ЧУДОМИР
В първите години на гимназията най-любимият ми писател беше Елин Пелин ♥ ЧУДОМИР