Чудомир Съчинения в три тома Том първи

Когато бог иска да накаже някого, прави го учител ♥ ЧУДОМИР
Когато бог иска да накаже някого, прави го учител ♥ ЧУДОМИР