Дао Лун

Когато обувката е тясна, каква полза, че светът е широк?
Когато обувката е тясна, каква полза, че светът е широк?