Даровете на гнева

Научил съм се да използвам гнева си за добро ♥ Махатма ГАНДИ
Научил съм се да използвам гнева си за добро ♥ Махатма ГАНДИ