Ден на българските художници

Духовният будител св. Пимен Зографски ♥ Покровител на българските художници
Духовният будител св. Пимен Зографски ♥ Покровител на българските художници