Ден на БОТЕВ и на загиналите за свободата на БЪЛГАРИЯ

Ботев се е отскубнал от обикновените човешки мерки и е трудно да го догониш в облаците ♥ Николай ХАЙТОВ
Ботев се е отскубнал от обикновените човешки мерки и е трудно да го догониш в облаците ♥ Николай ХАЙТОВ