ден на труда лозунги

Да живей, живей труда! | Всяка работа е по-приятна от покоя
Да живей, живей труда! | Всяка работа е по-приятна от покоя