В чест на 1-ви май

Да се труди – това е участ и чест на смъртния.
Волтер

Работи, когато ти е тъжно – това е единствения начин да се прогони скръбта, работи, за да не изпаднеш в тъга. Нищо не избавя така от унилата пустота, както работата.
Йохан Бехер

Който си работи нивата не мисли да прави зло.
Цицерон

Трудът побеждава всичко.
Омир

Всяка работа е по-приятна от покоя.
Фосилид

Работата която вършим с желание, лекува болката.
Шекспир

Трудът е най-доброто лекарство – нравствено и естетическо.
Анатол Франс

За човек с талант и любов към труда, не съществуват прегради.
Бетховен

Трудът развива нашите способности, а безделието ги унищожава.
Хайнрих Ман

Трудът ни избавя от трите най големи злини - скуката, порока, бедността.
Волтер

Упорит труд, воден от големи способности, никога не отива напразно.
Самюел Джонсън

Ако човек от ранни години е навикнал да се труди, трудът за него е удоволствие. Ако няма навик, леността прави труда ненавистен.
Хелвеций

Предпочитам грешките на ентусиазма пред безразличието на мъдростта.
Анатол Франс

Няма в живота празник за този, който не се труди в делник.
Н. А. Некрасов

Трудът не позори човека - за нещастие обаче, се срещат хора, които позорят труда.
Уилис Грант

Работата е моята жизнена сила. Когато не работя, не чувствам в себе си никакъв живот.
Жул Верн

Работете без почивка! Бъдете дълбоко, смело правдиви! Не се колебайте да изразите това което чувствате, дори когато се намирате в противоречие с чужди схващания.
Роден

Към славата води един път – трудът. Който иска да достигне до нея по друг път, е контрабандист.
Пьотр Павленко

Сей всеки ден и винаги ще бъдеш сит.
Арабска мъдрост