ден за прошка

♥ Искаме прошка за това, че не знаем кои сме, но изискваме другите непременно да знаят…
♥ Искаме прошка за това, че не знаем кои сме, но изискваме другите непременно да знаят…