денят на детето

Деца, бъдете благословени!
Деца, бъдете благословени!