(Майка с дете, Владимир Димитров - Майстора)

"Представям си колко тъжен и глух щеше да бъде животът на хората без деца и без поезия."
Ангел Каралийчев

"Стиховете, които пиша за деца, са истинска отмора: като прозорче, през което вдишвам свежа струя, като детски очи, с които поглеждам и ми става хубаво, светло. Ако съм запазила нещо хубаво в душата си, това е от стиховете и от децата."
Дора Габе

"Всичко хубаво привлича детето. То обича и музиката, и приказките, и рисуването, и моделирането, и танците, и сценичните представления. То не може да не обича и стихотворенията, в които има и музика, и ритъм, и приказки, и драматични елементи."
Ран Босилек

"Любовта към книгата и интересът към литературата, ако не се развие у човека, още когато той е дете, не може да се развие никога."
Елин Пелин

2 3

(Майка, Владимир Димитров - Майстора)                                         (Момичето с ябълките, Владимир Димитров - Майстора)

Звездице - сестрице | Леда Милева

Блести на небето едничка
далечна и светла звездичка.
Тя има ли име - не зная.
Но легна ли, в тъмната стая
тя винаги кротко наднича -
навярно децата обича.
Навярно тя иска полека
да слезе по звездна пътека,
при мене да дойде отгоре,
да чуе какво й говоря.
Но няма пътека в небето!
Звездице, почакай, додето
порасна и стана голям.
Ще литна нагоре и сам
на гости ще дойда с ракета,
по-бърза от сто самолета.
Звездице-сестрице, тогава
започне ли да свечерява,
ще гледаме с теб на Земята
как сладко заспиват децата.

6 7

(Молещите се деца, Владимир Димитров - Майстора)                   (Юноши, Иван Хаджидимитров)

Вик от детството | Валери Петров

Откъде се намери, откъде се намери,
долетяло до мен като в сън,
това тънко: "Валери!" и след малко: "Валери!"
на децата отвън?

Знам, уви, тоя зов ог далечното детство
не за мен, не за мене е той -
викат друг един малък, живеещ в съседство,
едноименник мой.

Но макар че от случки, подобни на тая,
честно казано, малко боли,
аз преглъщам я мълком, защото си зная:
ще е смешно, нали,
ако горе, от свойта библиотечна бърлога
се надвеси набръчкан старик
и отвърне с плачливо: "Не ме пускат! Не мога!"
на детинския вик.

Картини: Владимир Димитров - Майстора; Иван Хаджидимитров