Деветдесет и трета година

Сякаш ЮГО творецът е надвил ЮГО мислителят ♥ Айн РАНД
Сякаш ЮГО творецът е надвил ЮГО мислителят ♥ Айн РАНД