Дхамапада - Словата на Буда

Победата поражда омраза, защото победеният е нещастен ~ Словата на БУДА
Победата поражда омраза, защото победеният е нещастен ~ Словата на БУДА