От свещената книга Дхамапада

Без желания, в спокойствието на божествена нирвана, създателят на будистката доктрина Сидхартха Гаутама се превръща в Буда - просветлен. Именно нему, пробуденият, традицията приписва сентенциите, които оформят структурата и съдържанието на свещената книга Дхамапада. Тези непреходни мъдри слова, Буда изрича по различни поводи, отправя към различни хора. Създадена на езика пали, творбата ни повежда към вечните истини и справедливостта в автентична стихотворна стъпка.

За щастието, глава XV

197 - И нека живеем щастливо, като не мразим тези, които Ни мразят! Сред хората, които ни мразят, нека останем свободни от омраза!

198 - И нека живеем щастливо, въпреки че не зовем нищо свое! Ще бъдем подобни на сияещите богове, които се хранят с щастие!

199 - И нека живеем щастливо, свободни от алчност сред алчните! Сред хората, които са алчни, нека останем свободни от алчност!

200 - Победата поражда омраза, защото победеният е нещастен. Щастлив е той, удовлетвореният, щастлив е този, който се е отказал както от победата, така и от поражението.

201 - И нека живеем щастливо, свободни от болести сред болните! Сред хората, които боледуват, нека останем свободни от болести!

202 - Няма огън, подобен на страстта. Няма губещо хвърляне, подобно на омразата. Няма болка, подобна на това тяло. Няма щастие, по-голямо от спокойствието.

203 - Гладът е най-ужасната болест, а тялото - най-мъчителното страдание. Ако някой се убеди в това, то той е постигнал нирвана, висшето блаженство.

204 - Здравето е най-великия дар, а удовлетвореността - най-голямото богатство. Доверието е най-близкият роднина, а нирвана - висшето блаженство.

205 - Докато вкусва сладостта на жадното потапяне в закона, този, който е усетил аромата на усамотението и спокойствието е свободен от страх и грях.

206 - Избраните (ариите) са приятна гледка. Щастие е да се живее с тях. Ако пред погледа на човека не попадаха глупци, той би бил истински щастлив.

207 - Този, който се движи в компания на глупци, страда продължително. Защото другаруването с глупци, подобно на приятелството с враг, е винаги болезнено. Компанията на мъдрите хора е прилична на радостта от срещата с роднини.

208 - Затова човек трябва да върви след мъдрите, умните, знаещите, търпеливите, благочестивите, избраните. Така както луната следва пътя на звездите, така и човек трябва да следва добрите и мъдри хора.

От „Дхамапада - Словата на Буда”
Изображение: jotanaram.wordpress.com
Снимка: Статуя на Буда в състояние на медитация, Хо Пха Кео, Виентян, Лаос - bg.wikipedia.org