Диоген

Колко щастлив ще съм с онова, което нямам…
Колко щастлив ще съм с онова, което нямам…