Добросъвестност

Мъдрите владетели от древността търсели човека за службата, а не службата за човека ~ Конституцията на Япония от 604 г.
Мъдрите владетели от древността търсели човека за службата, а не службата за човека ~ Конституцията на Япония от 604 г.