Доброто семе

Житното зърно е емблема на човешката душа ♥ Учителят ДЪНОВ
Житното зърно е емблема на човешката душа ♥ Учителят ДЪНОВ