„Както житното зърно пада в земята и умира, както то пониква, израства и дава семе, същото става и с човешката душа.”

(Учителят Дънов, рисуван от NASIMO)

Аз мога да докажа на учените, че Христос е скрит в житното зърно... Ще взема едно житно зърно, ще го поставя на силно увеличение и ще видите, че в него е скрит зародишът на човека.

Който знае законите и условията за развитието на човека, като постави това зърно при тези условия, от него ще излезе, какъвто човек искате - талантлив, гениален или светия. Знание е нужно за това. 

Из „Условия за растене”

§

Житното зърно носи дрехата, която облича нашите чувства, то се излива в перото на писатели и поети, излива се в лъка на цигуларя. Ето това дава житното зърно. 

Из „Сила и живот”

§

Житното зърно е емблема на човешката душа. То представлява велика история за развитието на Природата. Ако вие можете да разгърнете листа на житното зърно, да проследите неговата история, щяхте да разберете напълно историята на човешката душа. Както житното зърно пада в земята и умира, както то пониква, израства и дава семе, същото става и с човешката душа. 

Из „Сила и живот”

§

Ще се намериш посят на Божествената нива. Ще минеш през процеса на житното зърно. Ще намериш процеса на поникването, ще претърпиш зимата, вятъра, студа, додето разбереш Божествените пътища. Не че Бог има нещо против теб, но то е за твоя полза. Тогава ще се развиваш, иначе ще стоиш в хамбара, когато Бог иска да ни даде свобода, то е преминаване от една състояние в друго. Външните страдания идат, като един процес на съзнанието. Страданията показват, че ние сме на правия път. Щом страдате, бъдете сигурни, че се намирате на правия път.

Но престанеш ли да страдаш на Земята, тогава може да се разколебаеш. Сега трябва да изучавате тази дълбока наука за самовъзпитанието. Трябва да се възпитавате. Човек трябва да работи върху себе си, за да стане силен, за да изработи своята свобода, трябва да придобие и знания. А пък за да придобие знание трябва да има широк поглед, трябва да учи. Аз желая всички да бъдете много трудолюбиви, да учите и да правите постоянно малки опити. 

Из „Доброто семе”

Илюстрация: NASIMO
Снимка: petardanov.com