Довери се на живота

Ако искате свободен ум, измийте мръсните съдове в ума си ♥ Луиз ХЕЙ
Ако искате свободен ум, измийте мръсните съдове в ума си ♥ Луиз ХЕЙ