Доволният човек - Гъ Хун

Доволният човек вижда светлината в мрака, яснотата в мъглявото, бързината в бавното, пълнотата в празното ~ Гъ ХУН
Доволният човек вижда светлината в мрака, яснотата в мъглявото, бързината в бавното, пълнотата в празното ~ Гъ ХУН