духовно пробуждане

Идентичността на егото зависи от сравнението и се храни от понятието „повече“ ♥ Екхарт ТОЛЕ
Идентичността на егото зависи от сравнението и се храни от понятието „повече“ ♥ Екхарт ТОЛЕ