„Себичният Аз винаги търси. Търси едно или друго, което да добави към себе си, за да се почувства по-завършен. Това обяснява непреодолимата загриженост на егото за бъдещето.“

Себичният Аз

Умът непрестанно търси не само храна за мисълта, но и храна за своята идентичност, за своето себеусещане. Така се появява егото и то постоянно се самовъзпроизвежда.

Когато мислите или говорите за себе си, когато казвате „аз“, обикновено имате предвид „моята личност и моята история“. Това е Аз-ът на вашите симпатии и антипатии, страхове и желания, Аз-ът, който никога не остава задоволен за дълго. Това е умотворна представа за вас самите, обусловена от миналото и стремяща се да се осъществи в бъдещето.

Разбирате ли, че този Аз е мимолетно, временно образувание, като вълничка по повърхността на езеро?

Кой е този, който го разбира? Кой е този, който съзнава мимолетността на вашата физическа и психическа форма? „Аз, който съм.“

Това е по-дълбокият Аз, който няма нищо общо с миналото или с бъдещето.

Какво ще остане от страха и желанията, свързани с проблемите в сегашното ви положение в живота, които всекидневно окупират вниманието ви? Една чертица, дълга няколко сантиметра, между датата на раждането и датата на смъртта върху надгробния ви паметник.

За себичния Аз тази мисъл е потискаща. За вас е освобождаваща.

Когато мисълта поглъща изцяло вниманието ви, това означава, че се отъждестявате с гласа, звучащ в главата ви. Тогава в мисълта се влага чувство за самоличност. Това е егото, сътвореният от ума Аз. Тази ментално изградена самоличност се чувства непълна и несигурна. Затова страхът и желанията са преобладаващите в нея емоции и движещи сили.

Когато разберете, че в главата ви говори глас, който се представя за вас и никога не млъква, ще се събудите от несъзнателното си отъждествяване с мисловния поток. Щом забележите този глас, ще осъзнаете, че вие не сте този глас - не сте мислещият, а онзи, който осъзнава мисленето.

Да разпознаете себе си в съзнанието, скрито зад гласа, означава свобода.

Себичният Аз винаги търси. Търси едно или друго, което да добави към себе си, за да се почувства по-завършен. Това обяснява непреодолимата загриженост на егото за бъдещето.

Когато осъзнаете, че „живеете за всеки следващ момент“, вече сте се измъкнали от модела на себичния ум. Едновременно с това възниква възможността да изберете да отдадете пълното си внимание на този момент.

Когато отдавате цялото си внимание на настоящия момент, в живота ви навлиза интелект, несравнимо по-голям от себичния ум.

Когато живеете чрез егото, винаги свеждате настоящия момент до средство за постигането на някаква цел. Живеете за бъдещето и когато постигнете целите си, не сте удовлетворени - или поне не за дълго.

Когато отдавате повече внимание на действието, отколкото на бъдещите резултати, които искате да постигнете чрез него, разбивате старите условности на егото. Тогава действието не само става далеч по-резултатно, но и носи безкрайно повече удовлетворение и удоволствие.

Почти всяко его съдържа елемент на така наречената „идентичност на жертва“. Някои хора имат толкова силна представа за себе си като жертва, че това се превръща в сърцевина на тяхното его. Недоволството и оплакванията съставляват важна част от самосъзнанието им.

Дори и ако оплакванията ви са напълно „основателни“, вие сте си изградили идентичност, която много прилича на затвор с решетки от мисловни форми. Вижте какво си причинявате или по-скоро вижте какво ви причинява вашият ум. Почувствайте колко сте емоционално привързани към своята история на жертва, осъзнайте непреодолимото си желание да мислите или говорите за това. Бъдете там като присъствие, наблюдаващо вътрешното ви състояние. Не е нужно да правите нещо. С осъзнаването идват промяната и свободата.

Оплакванията и противопоставянето са любими мисловни шаблони, чрез които егото се самоукрепва. За мнозина преобладаващата част от психоемоционалната активност се състои в оплакване и съпротива срещу едно или друго. По този начин правите така, че ситуацията или другите да са „криви“, а вие - „прави“. Като „прави“ имате усещане за превъзходство, а чрез него укрепвате самочувствието си. В действителност, разбира се, укрепвате само илюзията на егото.

Можете ли да наблюдавате тези шаблони в себе си и да разпознаете истинския характер на оплакващия се глас в главата ви?

Себичното самосъзнание има нужда от конфликт, тъй като чувството му за обособена идентичност укрепва в борбата срещу едно или друго, в демонстрацията, че „това съм аз“, а „това не съм аз“. Нерядко племена, народи и религии извличат силното си чувство за колективна идентичност от наличието на врагове. Кои ще са „вярващите“, ако ги няма „неверниците“?

В общуването си с другите умеете ли да откривате едва доловимото чувство за превъзходство или непълноценност спрямо тях? Това, което виждате, е егото, живеещо чрез сравнението.

Завистта е страничен продукт на егото, което се чувства наранено, ако другиму се случи нещо хубаво, ако друг има повече, знае повече или може повече от вас. Идентичността на егото зависи от сравнението и се храни от понятието „повече“. То е готово да посегне лакомо към всичко. Може би укрепвате фалшивото си себеусещане, като смятате, че животът се е отнесъл с вас по-несправедливо, или че сте по-болни от другите.

Кои са въображаемите истории, от които извличате своето себеусещане?

На всяка конструкция на себичния Аз е присъща нуждата от съпротива и изключване, за да се поддържа чувството за отделност, от която зависи оцеляването му.

Така се получава „аз“ срещу „другите“, „ние“ срещу „тях“.

Егото има нужда да бъде в конфликт с нещо или с някого. Това обяснява защо търсите мир, радост и любов, но не можете да ги търпите дълго. Казвате, че искате щастие, но сте пристрастени към нещастието си.

Нещастието ви в крайна сметка произтича не от обстоятелствата в живота ви, а от стереотипите на вашия ум.

Изпитвате ли чувство за вина за нещо, което сте направили - или не сте успели да направите - в миналото? Едно е сигурно: действали сте според своето ниво на осъзнаване, или по-точно на неосъзнаване, по това време. Ако сте били по-съзнаващи, бихте постъпили различно.

Вината е още един опит на егото да си създаде идентичност, някакво себеусещане. За егото няма значение дали така създаденият Аз е позитивен или негативен. Онова, което сте направили или не сте успели да направите, е било проява на несъзнаване - човешко несъзнаване. Егото обаче го персонализира и заявява: „Аз го направих“, затова вие поддържате в ума си представа за себе си като „лоши“.

В течение на хилядолетия хората са извършвали безброй жестоки, насилствени, нараняващи деяния едни срещу други. И продължават да го правят. Всички тях ли трябва да заклеймим, виновни ли са всички те? Или тези действия са просто проява на несъзнаване, на етап от развитието, който вече надрастваме?

Иисус е казал: „Прости им, понеже не знаят, що правят.“ Тези думи са в сила и за вас.

Ако си поставяте себични цели, за да се освободите, да се изтъкнете или да засилите чувството си за собствена значимост, дори и да ги постигнете, те няма да ви донесат удовлетворение.

Поставяйте си цели, но знайте, че постигането им не е най-важното. Когато нещо произтича от присъствието в настоящето, това означава, че сегашният момент не е просто средство за постигането на някаква цел, че действието само по себе си носи удовлетворение във всеки един момент. Вече не свеждате настоящето до средство, както прави себичното съзнание.

„Няма Аз. Няма проблем.“ Това казал будисткият учител, когато го помолили да обясни същността на будизма.

Из: „Гласът на покоя“, Екхарт Толе, изд. Кибеа
Снимка: eckharttolle.com