Думите на Ботев

Щастлив е, думаш, българският народ, щастливи са грешните в мъката, щастлив съм и аз в своята топла соба ♥ Христо БОТЕВ
Щастлив е, думаш, българският народ, щастливи са грешните в мъката, щастлив съм и аз в своята топла соба ♥ Христо БОТЕВ