душевна любов

Човек съзрява в момента, в който започне по-скоро да обича, отколкото да се нуждае ~ ОШО
Човек съзрява в момента, в който започне по-скоро да обича, отколкото да се нуждае ~ ОШО