Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет

Светът ще стане по-добър първо в нечие сърце, в нечия глава, в нечии ръце… ♥ Робърт М. ПЪРСИГ
Светът ще стане по-добър първо в нечие сърце, в нечия глава, в нечии ръце… ♥ Робърт М. ПЪРСИГ