Джеф Фостър

Ти не можеш да спасиш никого, не можеш да извървиш неговия път вместо него | Джеф ФОСТЪР
Ти не можеш да спасиш никого, не можеш да извървиш неговия път вместо него | Джеф ФОСТЪР