Джоан ДИДИОН

Волята да поемеш отговорност за собствения си живот е източникът, от който произлиза самоуважението ~ Джоан ДИДИОН
Волята да поемеш отговорност за собствения си живот е източникът, от който произлиза самоуважението ~ Джоан ДИДИОН